อัตรา ค่าบริการ

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ
Construction Project Management & Consultants
*อัตราค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ มูลค่าโครงการ

งานควบคุมการก่อสร้าง

กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท (เริ่มต้น 10,000 บาท)

โครงการ สร้าง อพาร์ทเม้น 4 ชั้น

โครงการ โรงงาน 5,000 ตารางเมตร

โครงการบ้านพักอาศัย ไม่เกิน 2 ชั้น
เดือนละ 16,000

โครงการบ้านพักอาศัย 3-4 ชั้น
เดือนละ 20,000 บาท

โครงการอาคารพาณิชย์ 1-2 ชั้น ไม่เกิน 10 คูหา เดือนละ 20,000 บาท

โครงการอาคารพาณิชย์ 3-4 ชั้น ไม่เกิน 10 คูหา เดือนละ 25,000 บาท

อัตรา ค่าบริการ

งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ
Construction Design & Drawing

งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท

บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น

สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ

รั้ว โครงสร้าง คสล.

กำแพงกันดิน

ถนน คสล.

อัตรา ค่าบริการ

รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ
Bill of Quantity ( BOQ )

ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 30 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

อัตรา ค่าบริการ
Our mechanics are mobile. Not only do we have significantly lower overhead costs compared to the local shops, but as a national brand, we are able to negotiate better prices from the auto parts vendors. We pass these savings to you! The bigger the job, the more you save.
Service
Average Dealer Price
Car Repair
Savings
Change oil and filter
$71.37 - $85.37
$63
19%
Air filter replacement
$113.37 - $148.37
$92
30%
Pre purchase car inspection
$126.00 - $175.00
$98
34%
Brake pads replacement
$216.04 - $251.04
$186
20%
Battery replacement
$212.56 - $247.56
$192
16%
Spark plugs replacement
$104.27 - $139.27
$83
31%
Alternator replacement
$294.00 - $332.50
$231
26%