“ลูกปูน” คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

0

ลูกปูน คือ ก้อนคอนกรีต ที่ใช้รองเหล็กเสริมไม่ให้ติดกับแบบหล่อระหว่างเทคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตสามารถหุ้มเหล็กเสริมได้ทั้งหมด เมื่อคอนกรีตสามารถหุ้มเหล็กเสริมได้ทั้งหมด จะทำให้เนื้อคอนกรีตและเนื้อเหล็กเสริมประสานกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้พื้นหรือคานสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเหล็กจะไม่สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและน้ำ ทำให้เกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น ทำให้เกิดสนิม 4Fe(OH)3(s)

ในกรณีถ้าไม่ใส่ลูกปูนระหว่างการเทคอนกรีต จะทำให้เหล็กเสริมมีโอกาสถูกดันให้ชิดติดกับแบบหล่อ มีเนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไป ก็มีโอกาสจะทำให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักลดลง เมื่อเนื้อเหล็กอยู่ชิดผิวคอนกรีตก็มีโอกาสถูกความชื้น และเป็นสนิม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ใส่ลูกปูนขณะทำการเทคอนกรีตนั้นสามารถแก้ไขได้ยากมาก ยากกว่าการใส่ลูกปูน ดังนั้นอย่าลืมให้ใส่ลูกปูนทุกจุด ทุกครั้งก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต

ระยะ Covering โดยปกติหากเป็นงานก่อสร้างใต้ดินที่สัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาจะใช้ลูกปูนอยู่ที่ 7.5 cm และ งานก่อสร้างบนดินใช้ลูกปูนขนาด 3 – 5 cm

ใส่ความเห็น