ควบคุมงานก่อสร้าง จุดไหนบ้างไม่ให้โครงการล่าช้า

0

ในการก่อสร้างอาคารใหญ่หรืออาคารสูง มักจะมีปริมาณงาน (Activity) มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการทำงานนั้นควรต้องวางแผน ดำเนินงาน ให้งานทุกงานสอดคล้อง สอดประสานกันเพื่อลดโอกาสที่โครงการจะล่าช้าออกไป เนื่องจากปริมาณงานมีมาก หากวางแผน หรือมองงานไม่ทะลุ  หรือเร่งงานไม่ถูกจุดหรือเร่งในส่วนที่ไม่สำคัญ จะยิ่งส่งผลให้งานล่าช้าออกไปอีก แต่ถ้าหากท่านผู้อ่าน ไม่มีความรู้ในเรื่องการวางแผนการก่อสร้าง หรือไม่มีเวลาจริงๆ ทางทีมงาน

ขอแนะนำให้ท่านลองพิจารณามองจุดหลักสำคัญ 3 จุดดังนี้

ระยะเริ่มต้นโครงการ ให้มองปริมาณคอนกรีตที่ใช้ เนื่องจากคอนกรีต ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้เป็นปริมาณมากในงานก่อสร้าง ซึ่งปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไปสามารถช่วยให้เราทราบปริมาณงานที่ดำเนินการไปแล้วได้คร่าวๆ

ระยะกลางโครงการ ให้มองที่ปริมาณงานผนังว่าดำเนินการแล้วเสร็จไปเพียงใด เนื่องจากผนังจะเป็นตัวชี้นำให้งานระบบต่างๆที่เกียวข้อง เช่นการเดินระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ต้องเร่งงานให้ทัน โดยสามารถมองง่านคร่าวๆ เป็น ตารางเตรที่แล้วเสร็จ หรือเป็นชั้นก็ได้

ระยะสุดท้ายของโครงการ เนื่องจากงานช่วงท้ายโครงการจะเป็นงานในลักษณะของการตกแต่ง ให้มองภาพรวมว่างานเสร็จสิ้นเพียงใด โดยอาจเน้นที่งานพื้น เนื่องจากงานพื้นเป็นงานที่ดำเนินการเกือบสุดท้าย เนื่องจากงานผนัง ฝ้าเพดาน ระบบต่างๆ รวมทั้งลิฟท์ ต้องเสร็จสิ้นเสียก่อย

ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงข้อแนะนำคร่าวๆ แต่อย่างไรก็ตาม

การล่าช้าของงานส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก “คน” ดังนั้นการวางแผนอย่างไรก็ตาม อย่าลืมนึกถึงปัจจัย “คน” เข้ามาพิจารณาด้วยนะครับ

SA Consult Center

ใส่ความเห็น