ตรวจสอบอย่างไร ว่า “พิมพ์เขียว” ในมือคุณนั้นมีมาตรฐาน ?

0

ปัญหานี้ถือเป็นหนึ่งปัญหาที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในงานก่อสร้างมากนัก ในหัวข้อนี้ ทางทีมงาน AWDC จึงอยากที่จะให้ความรู้ในเบื้องต้น เพราะหากท่านไม่ใช่สถาปนิก หรือวิศวกร แต่อยากตรวจสอบจริง ๆ ว่าพิมพ์เขียวที่ท่านได้มา ถูกต้อง และได้มาตรฐานหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้คร่าวๆ ตามรายการด้านล่างนี้

ดูหัวกระดาษ ว่ามีชื่อสถาปนิก หรือวิศวกรหรือไม่

ตรวจสอบดูว่าแบบมีครบทุกแบบหรือไม่ ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบสุขาภิบาล และแบบไฟฟ้า

ตรวจเช็คในผังใหญ่รวมทั้งโครงการ ว่ามีการแสดงตำแหน่งของบ่อบำบัด รางระบายน้ำ และบ่อพักหรือไม่

หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบว่าบ่อบำบัด หรือถังน้ำดี ในผังสุขาภิบาลนั้น สามารถวางได้จริงหรือไม่ ติดโครงสร้าง หรือฐานรากหรือเปล่า

หากเป็นอาคารสูง ดูช่องบันได ว่ามีเป็นช่องที่แสดงว่ามีเครื่องอัดอากาศครบทุกชั้นหรือไม่

ตรวจดูผังเสาแบบทุกชนิด (สถาปัตย์ โครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล) ว่าตำแหน่งเสาในแบบแต่ละชุดนั้นตรงกันหรือไม่

หากท่านมีข้อมูลเรื่องกฎหมายในงานก่อสร้าง ลองตรวจสอบเช็คระยะต่าง ๆ เช่น ระยะถอยร่นทุกด้าน หรือขนาด จำนวนช่องเป็น เป็นต้น

ตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรม เรื่อง โครงสร้างที่อยู่บนดิน เช่น ถนน รั้ว เฉลียง ลานจอดรถ ฯลฯ ว่ามีรายละเอียดเหล่านี้แสดงในแบบโครงสร้างด้วยหรือไม่

ท้ายที่สุดแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย และความตั้งใจในการทำพิมพ์เขียว เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงความละเอียด รอบครอบ และคุณภาพของทีมงานได้เหมือนกัน

หากท่านตรวจเช็ครายละเอียดดังข้างต้นแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดกึ่งนึง ควรแจ้งวิศวกร และสถาปนิก ตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้อง และดำเนินการแก้ไขต่อไป

ใส่ความเห็น