บริษัท SA consult center จำกัด

คือ บริษัทผู้ให้บริการและคำปรึกษา ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานตามวิศวกร เข้าถึงง่าย

ทางเราได้ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมของงานก่อสร้างและการออกแบบของแต่ละประเภท และภาพลักษณ์ของโครงการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาการออกแบบและก่อสร้างฟรี โดยมีทีมงานวิศวกรที่ค่อยดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการใช้บริการกับเรา